okres Spišská Nová Ves

okres Spišská Nová Ves
Vojkovce
Vojkovce 0
Vítkovce
Vítkovce 0
Chrasť nad Hornádom
Chrasť nad Hornádom 0
Mlynky
Mlynky 0
Hrabušice
Hrabušice 0
Kaľava
Kaľava 0
Spišské Tomášovce
Spišské Tomášovce 0
Oľšavka
Oľšavka 0
Iliašovce
Iliašovce 0
Jamník
Jamník 0
Kolinovce
Kolinovce 0
Teplička
Teplička 0
Šafárka 0
Rudňany
Rudňany 0
Žehra
Žehra 0
Arnutovce
Arnutovce 0
Lieskovany
Lieskovany 0
Hnilec
Hnilec 0
Bystrany
Bystrany 0
Hnilčík
Hnilčík 0
Hincovce
Hincovce 0
Odorín
Odorín 0
Harichovce
Harichovce 0
Slatvina
Slatvina 0
Letanovce
Letanovce 0
Smižany
Smižany 0
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves 0
Ferčekovce 0
Novoveská Huta 0
SNV - Mier 0
SNV - Na šajbe 0
Markušovce
Markušovce 0
Matejovce nad Hornádom
Matejovce nad Hornádom 0
Betlanovce
Betlanovce 0
Spišské Vlachy
Spišské Vlachy 0
Krompachy
Krompachy 0
Olcnava
Olcnava 0
Spišský Hrušov
Spišský Hrušov 0
Poráč
Poráč 0
Slovinky
Nižné Slovinky 0
Vyšné Slovinky 0
Danišovce
Danišovce 0