okres Spišská Nová Ves

okres Spišská Nová Ves
Vojkovce
Vojkovce 1
Vítkovce
Vítkovce 0
Chrasť nad Hornádom
Chrasť nad Hornádom 3
Mlynky
Mlynky 8
Hrabušice
Hrabušice 50
Kaľava
Kaľava 0
Spišské Tomášovce
Spišské Tomášovce 29
Oľšavka
Oľšavka 1
Iliašovce
Iliašovce 5
Jamník
Jamník 1
Kolinovce
Kolinovce 0
Teplička
Teplička 4
Šafárka 0
Rudňany
Rudňany 0
Žehra
Žehra 6
Arnutovce
Arnutovce 0
Lieskovany
Lieskovany 1
Hnilec
Hnilec 10
Bystrany
Bystrany 0
Hnilčík
Hnilčík 3
Hincovce
Hincovce 0
Odorín
Odorín 0
Harichovce
Harichovce 13
Slatvina
Slatvina 0
Letanovce
Letanovce 28
Smižany
Smižany 67
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves 244
Ferčekovce 28
Novoveská Huta 23
SNV - Mier 16
SNV - Na šajbe 13
Markušovce
Markušovce 24
Matejovce nad Hornádom
Matejovce nad Hornádom 0
Betlanovce
Betlanovce 2
Spišské Vlachy
Spišské Vlachy 40
Krompachy
Krompachy 54
Olcnava
Olcnava 13
Spišský Hrušov
Spišský Hrušov 1
Poráč
Poráč 3
Slovinky
Nižné Slovinky 4
Vyšné Slovinky 5
Danišovce
Danišovce 0