okres Medzilaborce

okres Medzilaborce
Roškovce
Roškovce 1
Medzilaborce
Borov 1
Medzilaborce 27
Vydraň 1
Čertižné
Čertižné 1
Rokytovce
Rokytovce 0
Výrava
Výrava 1
Volica
Volica 1
Oľšinkov
Oľšinkov 1
Kalinov
Kalinov 4
Krásny Brod
Krásny Brod 4
Ňagov
Ňagov 1
Brestov nad Laborcom
Brestov nad Laborcom 0
Palota
Palota 4
Valentovce
Valentovce 0
Zbudská Belá
Zbudská Belá 0
Čabiny
Čabiny 2
Oľka
Krivá Oľka 0
Nižná Oľka 1
Radvaň nad Laborcom
Radvaň nad Laborcom 3
Repejov
Repejov 2
Zbojné
Zbojné 1
Svetlice
Svetlice 1
Sukov
Sukov 0
Habura
Habura 1
Čabalovce
Čabalovce 1