okres Sabinov

okres Sabinov
Oľšov
Oľšov 0
Bajerovce
Bajerovce 0
Šarišské Sokolovce
Šarišské Sokolovce 0
Jarovnice
Jarovnice 0
Močidľany 0
Brezovička
Brezovička 0
Tichý Potok
Blažov 0
Tichý Potok 0
Ľutina
Ľutina 0
Brezovica
Brezovica 0
Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 0
Dubovica
Dubovica 0
Sabinov
Orkucany 0
Sabinov 0
Zálesie 0
Pod Švabľovkou 0
Pri ihrisku 0
Sabinov stred 0
Malá hora 0
Orkucany 0
Sídlisko 0
Šrámky 0
Pod Malou horou 0
Nad Šomkou 0
Bodovce
Bodovce 0
Daletice
Daletice 0
Ďačov
Ďačov 0
Olejníkov
Olejníkov 0
Pečovská Nová Ves
Pečovská Nová Ves 0
Lipany
Lipany 0
Jakubovany
Jakubovany 0
Šarišské Dravce
Šarišské Dravce 0
Nižný Slavkov
Nižný Slavkov 0
Kamenica
Kamenica 0
Krásna Lúka
Krásna Lúka 0
Vysoká
Vysoká 0
Hanigovce
Hanigovce 0
Krivany
Krivany 0
Poloma
Poloma 0
Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany 0
Ražňany
Ražňany 0
Ratvaj
Ratvaj 0
Lúčka
Lúčka 0
Červená Voda
Červená Voda 0
Jakovany
Jakovany 0
Jakubova Voľa
Jakubova Voľa 0
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany 0
Hubošovce
Hubošovce 0
Milpoš
Milpoš 0
Ostrovany
Ostrovany 0
Uzovský Šalgov
Uzovský Šalgov 0
Drienica
Drienica 0
Renčišov
Renčišov 0
Torysa
Torysa 0
Uzovce
Uzovce 0
Rožkovany
Rožkovany 0
Priemyselný obvod 17