okres Sabinov

okres Sabinov
Oľšov
Oľšov 1
Bajerovce
Bajerovce 0
Šarišské Sokolovce
Šarišské Sokolovce 1
Jarovnice
Jarovnice 0
Močidľany 1
Brezovička
Brezovička 0
Tichý Potok
Blažov 4
Tichý Potok 0
Ľutina
Ľutina 3
Brezovica
Brezovica 3
Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 3
Dubovica
Dubovica 2
Sabinov
Orkucany 11
Sabinov 36
Zálesie 0
Pod Švabľovkou 1
Pri ihrisku 0
Sabinov stred 2
Malá hora 7
Orkucany 9
Sídlisko 1
Šrámky 1
Pod Malou horou 3
Nad Šomkou 1
Bodovce
Bodovce 1
Daletice
Daletice 1
Ďačov
Ďačov 2
Olejníkov
Olejníkov 3
Pečovská Nová Ves
Pečovská Nová Ves 20
Lipany
Lipany 30
Jakubovany
Jakubovany 15
Šarišské Dravce
Šarišské Dravce 1
Nižný Slavkov
Nižný Slavkov 6
Kamenica
Kamenica 6
Krásna Lúka
Krásna Lúka 1
Vysoká
Vysoká 0
Hanigovce
Hanigovce 2
Krivany
Krivany 15
Poloma
Poloma 0
Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany 20
Ražňany
Ražňany 1
Ratvaj
Ratvaj 1
Lúčka
Lúčka 3
Červená Voda
Červená Voda 0
Jakovany
Jakovany 0
Jakubova Voľa
Jakubova Voľa 1
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany 2
Hubošovce
Hubošovce 1
Milpoš
Milpoš 0
Ostrovany
Ostrovany 1
Uzovský Šalgov
Uzovský Šalgov 1
Drienica
Drienica 1
Renčišov
Renčišov 3
Torysa
Torysa 1
Uzovce
Uzovce 1
Rožkovany
Rožkovany 3
Priemyselný obvod 2