okres Stropkov

okres Stropkov
Krušinec
Krušinec 0
Miková
Miková 0
Vyškovce
Vyškovce 0
Gribov
Gribov 0
Vojtovce
Vojtovce 0
Kručov
Kručov 0
Breznička
Breznička 0
Staškovce
Staškovce 0
Vyšný Hrabovec
Vyšný Hrabovec 0
Krišľovce
Krišľovce 0
Tisinec
Tisinec 0
Korunková
Korunková 0
Stropkov
Bokša 0
Stropkov 0
Bžany
Bžany 0
Valkov 0
Baňa
Baňa 0
Miňovce
Miňovce 0
Soľník
Soľník 0
Kolbovce
Kolbovce 0
Šandal
Šandal 0
Vislava
Vislava 0
Veľkrop
Veľkrop 0
Oľšavka
Oľšavka 0
Duplín
Duplín 0
Jakušovce
Jakušovce 0
Bystrá
Bystrá 0
Vyšná Olšava
Vyšná Olšava 0
Varechovce
Varechovce 0
Havaj
Havaj 0
Bukovce
Bukovce 0
Nižná Olšava
Nižná Olšava 0
Makovce
Makovce 0
Tokajík
Tokajík 0
Potoky
Potoky 0
Breznica
Breznica 0
Mrázovce
Mrázovce 0
Potôčky
Potôčky 0
Lomné
Lomné 0
Brusnica
Brusnica 0
Kožuchovce
Kožuchovce 0
Vladiča
Driečna 0
Suchá 0
Vladiča 0
Chotča
Chotča 0
Malá Poľana
Malá Poľana 0
Turany nad Ondavou
Turany nad Ondavou 0