okres Stropkov

okres Stropkov
Krušinec
Krušinec 1
Miková
Miková 1
Vyškovce
Vyškovce 1
Gribov
Gribov 1
Vojtovce
Vojtovce 2
Kručov
Kručov 1
Breznička
Breznička 1
Staškovce
Staškovce 4
Vyšný Hrabovec
Vyšný Hrabovec 0
Krišľovce
Krišľovce 0
Tisinec
Tisinec 0
Korunková
Korunková 1
Stropkov
Bokša 4
Stropkov 71
Bžany
Bžany 1
Valkov 1
Baňa
Baňa 1
Miňovce
Miňovce 1
Soľník
Soľník 1
Kolbovce
Kolbovce 1
Šandal
Šandal 3
Vislava
Vislava 1
Veľkrop
Veľkrop 2
Oľšavka
Oľšavka 0
Duplín
Duplín 1
Jakušovce
Jakušovce 1
Bystrá
Bystrá 1
Vyšná Olšava
Vyšná Olšava 1
Varechovce
Varechovce 1
Havaj
Havaj 0
Bukovce
Bukovce 1
Nižná Olšava
Nižná Olšava 1
Makovce
Makovce 0
Tokajík
Tokajík 1
Potoky
Potoky 1
Breznica
Breznica 1
Mrázovce
Mrázovce 0
Potôčky
Potôčky 1
Lomné
Lomné 2
Brusnica
Brusnica 3
Kožuchovce
Kožuchovce 2
Vladiča
Driečna 1
Suchá 1
Vladiča 2
Chotča
Chotča 4
Malá Poľana
Malá Poľana 1
Turany nad Ondavou
Turany nad Ondavou 2