okres Svidník

okres Svidník

okres Svidník
Jurkova Voľa
Jurkova Voľa 0
Svidnička
Svidnička 2
Nižná Pisaná
Nižná Pisaná 0
Rakovčík
Rakovčík 0
Lužany pri Topli
Lužany pri Topli 1
Kružlová
Kružlová 0
Hrabovčík
Hrabovčík 0
Vyšný Komárnik
Vyšný Komárnik 2
Stročín
Stročín 2
Svidník
Svidník 59
Dubová
Dubová 1
Lúčka
Lúčka 1
Fijaš
Fijaš 0
Valkovce
Valkovce 0
Matovce
Matovce 0
Kobylnice
Kobylnice 1
Mestisko
Mestisko 1
Želmanovce
Želmanovce 1
Šarišský Štiavnik
Šarišský Štiavnik 0
Miroľa
Miroľa 1
Radoma
Radoma 0
Beňadikovce
Beňadikovce 1
Šemetkovce
Šemetkovce 1
Hunkovce
Hunkovce 2
Cigla
Cigla 3
Medvedie
Medvedie 1
Vyšná Jedľová
Vyšná Jedľová 1
Kuková
Kuková 0
Korejovce
Korejovce 1
Železník
Železník 2
Krajná Bystrá
Krajná Bystrá 0
Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 0
Príkra
Príkra 1
Dukovce
Dukovce 0
Vyšný Orlík
Vyšný Orlík 5
Kapišová
Kapišová 1
Soboš
Soboš 0
Nová Polianka
Nová Polianka 0
Dlhoňa
Dlhoňa 1
Giraltovce
Giraltovce 20
Stredná hora 0
Cernina
Cernina 1
Šarbov
Šarbov 0
Vagrinec
Vagrinec 0
Štefurov
Štefurov 0
Vyšná Pisaná
Vyšná Pisaná 0
Belejovce
Belejovce 0
Krajné Čierno
Krajné Čierno 2
Dobroslava
Dobroslava 1
Nižný Orlík
Nižný Orlík 1
Nižný Mirošov
Nižný Mirošov 0
Havranec
Havranec 0
Kračúnovce
Kračúnovce 1
Krajná Porúbka
Krajná Porúbka 2
Kalnište
Kalnište 2
Nižná Jedľová
Nižná Jedľová 2
Rovné
Rovné 0
Roztoky
Roztoky 2
Pstriná
Pstriná 1
Mičakovce
Mičakovce 0
Mlynárovce
Mlynárovce 1
Ladomirová
Ladomirová 3
Vápeník
Vápeník 0
Nižný Komárnik
Nižný Komárnik 3
Okrúhle
Okrúhle 0
Šapinec 1
Kurimka
Kurimka 0
Kečkovce
Kečkovce 2
Bodružal
Bodružal 1
Krajná Poľana
Krajná Poľana 0