okres Svidník

okres Svidník

okres Svidník
Jurkova Voľa
Jurkova Voľa 0
Svidnička
Svidnička 0
Nižná Pisaná
Nižná Pisaná 0
Rakovčík
Rakovčík 0
Lužany pri Topli
Lužany pri Topli 0
Kružlová
Kružlová 0
Hrabovčík
Hrabovčík 0
Vyšný Komárnik
Vyšný Komárnik 0
Stročín
Stročín 0
Svidník
Svidník 0
Dubová
Dubová 0
Lúčka
Lúčka 0
Fijaš
Fijaš 0
Valkovce
Valkovce 0
Matovce
Matovce 0
Kobylnice
Kobylnice 0
Mestisko
Mestisko 0
Želmanovce
Želmanovce 0
Šarišský Štiavnik
Šarišský Štiavnik 0
Miroľa
Miroľa 0
Radoma
Radoma 0
Beňadikovce
Beňadikovce 0
Šemetkovce
Šemetkovce 0
Hunkovce
Hunkovce 0
Cigla
Cigla 0
Medvedie
Medvedie 0
Vyšná Jedľová
Vyšná Jedľová 0
Kuková
Kuková 0
Korejovce
Korejovce 0
Železník
Železník 0
Krajná Bystrá
Krajná Bystrá 0
Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 0
Príkra
Príkra 0
Dukovce
Dukovce 0
Vyšný Orlík
Vyšný Orlík 0
Kapišová
Kapišová 0
Soboš
Soboš 0
Nová Polianka
Nová Polianka 0
Dlhoňa
Dlhoňa 0
Giraltovce
Giraltovce 0
Stredná hora 0
Cernina
Cernina 0
Šarbov
Šarbov 0
Vagrinec
Vagrinec 0
Štefurov
Štefurov 0
Vyšná Pisaná
Vyšná Pisaná 0
Belejovce
Belejovce 0
Krajné Čierno
Krajné Čierno 0
Dobroslava
Dobroslava 0
Nižný Orlík
Nižný Orlík 0
Nižný Mirošov
Nižný Mirošov 0
Havranec
Havranec 0
Kračúnovce
Kračúnovce 0
Krajná Porúbka
Krajná Porúbka 0
Kalnište
Kalnište 0
Nižná Jedľová
Nižná Jedľová 0
Rovné
Rovné 0
Roztoky
Roztoky 0
Pstriná
Pstriná 0
Mičakovce
Mičakovce 0
Mlynárovce
Mlynárovce 0
Ladomirová
Ladomirová 0
Vápeník
Vápeník 0
Nižný Komárnik
Nižný Komárnik 0
Okrúhle
Okrúhle 0
Šapinec 0
Kurimka
Kurimka 0
Kečkovce
Kečkovce 0
Bodružal
Bodružal 0
Krajná Poľana
Krajná Poľana 0