okres Zlaté Moravce

okres Zlaté Moravce
Hostie
Hostie 10
Panský diel 1
Zlaté Moravce
Hoňovce 0
Prílepy 18
Zlaté Moravce 230
Malé Vozokany
Malé Vozokany 2
Zlatno
Zlatno 4
Slepčany
Slepčany 7
Lovce
Lovce 1
Žikava
Žikava 8
Beladice
Beladice 9
Malé Chrašťany 4
Pustý Chotár 13
Veľké Chrašťany 11
Machulince
Machulince 19
Sľažany
Dolné Sľažany 2
Horné Sľažany 1
Volkovce
Volkovce 6
Závada 2
Ladice
Ladice 2
Skýcov
Skýcov 14
Čaradice
Čaradice 4
Obyce
Obyce 19
Jedľové Kostoľany
Jedľové Kostoľany 17
Nevidzany
Nevidzany 2
Kostoľany pod Tribečom
Kostoľany pod Tribečom 2
Neverice
Neverice 9
Vieska nad Žitavou
Vieska nad Žitavou 5
Červený Hrádok
Červený Hrádok 1
Veľké Vozokany
Veľké Vozokany 5
Čierne Kľačany
Čierne Kľačany 28
Nemčiňany
Nemčiňany 10
Rohožnica 2
Velčice
Velčice 8
Topoľčianky
Topoľčianky 74
Žitavany
Kňažice 16
Opatovce 10
Choča
Choča 0
Mankovce
Mankovce 2
Tesárske Mlyňany
Mlyňany 7
Tesáre nad Žitavou 15
Martin nad Žitavou
Martin nad Žitavou 2
Hosťovce
Hosťovce 6
Tekovské Nemce
Tekovské Nemce 30
x