Xaaji

Xaaji in Balcad بلعد.

Xaaji

waterway
River