Västerlånggatan

Västerlånggatan is a street in Hallands län.