Södra Vägen

Södra Vägen is a street in Kalmar län.