Kapellvägen

Kapellvägen is a street in Uppsala län.