Norråsbovägen

Norråsbovägen is a street in Uppsala län.