Skyttevägen

Skyttevägen is a street in Uppsala län.