Stora Nyttingen

Stora Nyttingen in Uppsala län.

Stora Nyttingen

natural
water