Gammelbleckan

Gammelbleckan in Uppsala län.

Gammelbleckan

natural
coastline