Järnören

Järnören in Uppsala län.

Järnören

natural
coastline