Röstenarna

Röstenarna in Uppsala län.

Röstenarna

natural
coastline