Skötören

Skötören in Uppsala län.

Skötören

natural
coastline