Katavi

Katavi
Mpanda 33
Mpanda Municipal 24
Mpimbwe 4
Nsimbo 22
Mlele 9