Pəkoro

Pəkoro in Mayo-Kebbi Ouest مايو كيبي الغربية.

Pəkoro