Cartogiraffe.com

Atafu

Karte o Atafu. Tokelau. I te tafa o, e mafai e koe ona maua, i vaega eseese: falefono: 17; island: 1; falefono: 1; falefenua: 1. I Atafu, e iai 43 auala.