Cartogiraffe.com

Fangatave Beach

Fangatave Beach ko e feitu'u matafanga 'i Vahe 'Eua.

Pinu kehe ki he fakamatala 'i he lēkooti. Fangatave Beach

Fakamatala mo e ngaahi me'a 'oku 'i he fasi mo e lahi 'o e fonua
beach