Cartogiraffe.com

Loto

Loto ko ha vao'akau 'i Vahe Mu'omu'a.

Pinu kehe ki he fakamatala 'i he lēkooti. Loto

Fakamatala mo e ngaahi me'a 'oku 'i he fasi mo e lahi 'o e fonua
wood