Cartogiraffe.com

Motu Lahi

Motu Lahi ko ha vao'akau 'i Vahe Niuafo'ou.

Pinu kehe ki he fakamatala 'i he lēkooti. Motu Lahi

Fakamatala mo e ngaahi me'a 'oku 'i he fasi mo e lahi 'o e fonua
wood