Cartogiraffe.com

Teafuaniua

Teafuaniua ko te tafolahi i luga o Nukufetau.

Teafuaniua

Vegetation ma te pulu o le one.
Fusi.