Lealataua County

Lealataua County
Afao 0
Asili 1
Agugulu 0
Amaluia 1
Failolo 0
'Amanave 2
Poloa 3
Fagali"i 1
Fagamalo 0
Leone 5
Nua 0
Maloata 1
Utumea West 0
Se"etaga 1