Ipota Health Dispensary - Nurse's Kitchen

Ipota Health Dispensary - Nurse's Kitchen in Tafea.