Hòa Bình

Hòa Bình
Đà Bắc 17
Mai Châu 19
Tân Lạc 18
Lạc Sơn 23
Cao Phong 18
Yên Thủy 18
Lạc Thủy
Thanh Hà 0
Kim Bôi 16
Lương Sơn 3
Kỳ Sơn 12
Hòa Bình 117