Hải Phòng

Hải Phòng

Thị trấn Cát Hải Xã Xuân Đám
Hải Phòng
Huyện An Lão 16
Tiên Lãng 20
Vĩnh Bảo 41
Huyện Thủy Nguyên 142
Huyện An Dương 59
Quận Hồng Bàng 189
Quận Kiến An 45
Cát Hải 37
Quận Dương Kinh 65
Quận Hải An 464
Huyện Kiến Thụy 18
Quận Lê Chân 288
Quận Ngô Quyền 416
Quận Đồ Sơn 7
Thị trấn Cát Hải 0
Xã Gia Luận 2
Xã Hiền Hào 1
Xã Phù Long 5
Xã Trân Châu 5
Xã Việt Hải 6
Xã Văn Phong 1
Xã Xuân Đám 0
Xã Đồng Bài 2
Haiphong 2