Hải Phòng

Hải Phòng
Tiên Lãng 28
Vĩnh Bảo 36
Thủy Nguyên 135
Cát Hải
Thị trấn Cát Hải 2
Xã Gia Luận 2
Xã Hiền Hào 1
Xã Phù Long 3
Xã Trân Châu 4
Xã Việt Hải 6
Xã Văn Phong 1
Xã Xuân Đám 0
Xã Đồng Bài 1
Quận Đồ Sơn 5