Hải Phòng

Hải Phòng
Tiên Lãng 28
Vĩnh Bảo 36
Thủy Nguyên 135
Cát Hải
Thị trấn Cát Hải 0
Xã Gia Luận 0
Xã Hiền Hào 0
Xã Phù Long 0
Xã Trân Châu 0
Xã Việt Hải 0
Xã Văn Phong 0
Xã Xuân Đám 0
Xã Đồng Bài 0
Quận Đồ Sơn 5