Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng

Xã Hoàng Châu
Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão 24
Tiên Lãng 31
Vĩnh Bảo 49
Huyện Thủy Nguyên 149
Huyện An Dương 67
Quận Hồng Bàng
Phường Hạ Lý 0
Phường Trại Chuối 0
Phường Thượng Lý 0
Phường Minh Khai 0
Phường Hoàng Văn Thụ 0
Phường Phan Bội Châu 0
Phường Quán Toan 0
Phường Hùng Vương 0
Phường Sở Dầu 0
Quận Kiến An
Phường Lãm Hà 0
Phường Đồng Hòa 0
Cát Hải
Thị trấn Cát Hải 0
Xã Gia Luận 0
Xã Hiền Hào 0
Xã Phù Long 0
Xã Trân Châu 0
Xã Việt Hải 0
Xã Văn Phong 0
Xã Xuân Đám 0
Xã Đồng Bài 0
Thị trấn Cát Bà 0
Xã Nghĩa Lộ 0
Xã Hoàng Châu 0
Quận Dương Kinh 85
Quận Hải An 528
Huyện Kiến Thụy
Xã Đoàn Xá 0
Xã Đại Hợp 0
Xã Tú Sơn 0
Xã Tân Phong 0
Xã Đại Đồng 0
Xã Đông Phương 0
Xã Minh Tân 0
Xã Tân Trào 0
Xã Đại Hà 0
Xã Ngũ Đoan 0
Xã Thanh Sơn 0
Thị trấn Núi Đối 0
Xã Hữu Bằng 0
Xã Thuận Thiên 0
Xã Du Lễ 0
Xã Thụy Hương 0
Xã Kiến Quốc 0
Xã Ngũ Phúc 0
Quận Lê Chân
Phường Vĩnh Niệm 0
Phường Kênh Dương 0
Phường Nghĩa Xá 0
Phường Hàng Kênh 0
Phường Dư Hàng 0
Phường An Biên 0
Phường Cát Dài 0
Phường Hồ Nam 0
Phường Trần Nguyên Hãn 0
Phường An Dương 0
Phường Lam Sơn 0
Phường Niệm Nghĩa 0
Quận Ngô Quyền
Phường Máy Tơ 0
Phường Cầu Đất 0
Phường Gia Viên 0
Phường Đông Khê 0
Phường Lạc Viên 0
Phường Máy Chai 0
Phường Lạch Tray 0
Phường Lê Lợi 0
Phường Đằng Giang 0
Phường Đồng Quốc Bình 0
Phường Cầu Tre 0
Phường Vạn Mỹ 0
Quận Đồ Sơn
Phường Hải Sơn 0
Phường Vạn Hương 0
Phường Ngọc Xuyên 0
Phường Bàng La 0
Phường Minh Đức 0
Phường Hợp Đức 0
Xã Hoàng Châu 0
Bạch Long Vĩ 2