Tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai
Tân Phú 42
Vĩnh Cửu 45
Định Quán 57
Xuân Lộc 58
Long Khánh
Phường Phú Bình 9
Phường Xuân An 22
Phường Xuân Bình 18
Phường Xuân Hòa 12
Phường Xuân Thanh 19
Phường Xuân Trung 25
Xã Bảo Quang 2
Xã Bảo Vinh 11
Xã Bàu Sen 0
Xã Bàu Trâm 2
Xã Bình Lộc 1
Xã Hàng Gòn 1
Xã Suối Tre 2
Xã Xuân Lập 0
Xã Xuân Tân 3
Huyện Cẩm Mỹ
Xã Bảo Bình 0
Xã Lâm San 3
Xã Long Giao 5
Xã Nhân Nghĩa 2
Xã Sông Nhạn 1
Xã Sông Ray 2
Xã Thừa Đức 1
Xã Xuân Bảo 0
Xã Xuân Đông 0
Xã Xuân Đường 3
Xã Xuân Mỹ 3
Xã Xuân Quế 1
Xã Xuân Tây 4
Huyện Nhơn Trạch 91
Huyện Long Thành 73
Huyện Thống Nhất 19
Huyện Trảng Bom 109
Thành phố Biên Hòa
Phường Quang Vinh 23
Phường Tân Tiến 10
Phường Tân Mai 12
Phường Trung Dũng 12
Phường Thống Nhất 40
Phường Quyết Thắng 12
Phường Thanh Bình 20
Phường Hòa Bình 10
Phường An Bình 36
Phường Bình Đa 9
Phường Bửu Hòa 9
Phường Bửu Long 28
Phường Hố Nai 24
Phường Long Bình 38
Phường Long Bình Tân 19
Phường Tam Hiệp 14
Phường Tam Hòa 12
Phường Tân Biên 20
Phường Tân Hòa 7
Phường Tân Hiệp 34
Phường Tân Phong 12
Phường Tân Vạn 4
Phường Trảng Dài 17
Xã An Hòa 5
Xã Hiệp Hòa 3
Xã Hóa An 8
Xã Long Hưng 2
Xã Phước Tân 4
Xã Tam Phước 2
Xã Tân Hạnh 3