Tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Châu Thành 11
Huyện Lai Vung
Thị trấn Lai Vung 0
Xã Tân Phước 0
Xã Long Hậu 0
Xã Vĩnh Thới 0
Xã Hòa Long 0
Xã Long Thắng 0
Xã Tân Dương 0
Xã Hòa Thành 0
Xã Tân Hòa 0
Xã Định Hòa 0
Xã Phong Hòa 0
Xã Tân Thành 0
Huyện Lấp Vò 47
Thành phố Cao Lãnh 156
Huyện Cao Lãnh 24
Huyện Tháp Mười 18
Thanh Bình 13
Tam Nông 17
Huyện Tân Hồng 42
Huyện Hồng Ngự
Xã Thường Phước 2 0
Xã Thường Lạc 0
Thị trấn Thường Thới Tiền 0
Xã Thường Thới Hậu A 0
Xã Thường Phước 1 0
Xã Long Khánh A 0
Xã Long Khánh B 0
Xã Long Thuận 0
Xã Phú Thuận A 0
Xã Phú Thuận B 0
Thành phố Hồng Ngự
Phường An Thạnh 0
Phường An Lộc 0
Phường An Lạc 0
Phường An Bình A 0
Phường An Bình B 0
Xã Bình Thạnh 0
Xã Tân Hội 0
Thành phố Sa Đéc 73