Tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Châu Thành 14
Huyện Lai Vung
Thị trấn Tân Thành
Thị trấn Lai Vung 0
Huyện Lấp Vò 43
Thành phố Cao Lãnh 155
Huyện Cao Lãnh 23
Huyện Tháp Mười 18
Thanh Bình 13
Tam Nông 17
Huyện Tân Hồng 41
Huyện Hồng Ngự
Xã Thường Phước 2
Xã Thường Lạc
Ấp Trung 0
Khóm 4 0
Khóm 3 0
Khóm 2 0
Khóm 1 0
Ấp 4 0
Thường Thới Tiền 0
Xã Thường Thới Hậu A 0
Xã Thường Phước 1 0
Thành phố Hồng Ngự 55
Thành phố Sa Đéc 73