Tỉnh Bình Định

Tỉnh Bình Định

Tỉnh Bình Định
An Lão 4
Hoài Nhơn 16
Hoài Ân 67
Vĩnh Thạnh 35
Phù Mỹ 19
Tây Sơn 76
Vân Canh 5
An Nhơn 73
Tuy Phước 45
Quy Nhơn 378
Phù Cát 37