Tỉnh Bình Dương

Tỉnh Bình Dương
Thị xã Dĩ An
Phường Đông Hòa 151
Phường Bình Thắng 32
Phường Bình An 21
Phường Dĩ An 75
Phường An Bình 29
Thị xã Thuận An 146
Dầu Tiếng 57
Thị xã Bến Cát 121
Thành phố Thủ Dầu Một
Phường Phú Cường 57
Phường Chánh Nghĩa 20
Phường Phú Hòa 36
Phường Phú Thọ 23
Thị xã Tân Uyên 42
Huyện Phú Giáo 46
Huyện Bàu Bàng 3
Huyện Bắc Tân Uyên 11