Cartogiraffe.com

Hồ Cà Giang

Hồ Cà Giang là một khu vực nước ở Huyện Hàm Thuận Bắc.

Pin để hiển thị vị trí trên bản đồ Hồ Cà Giang

Thảm thực vật và phủ đất
Nước.