Tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận
Huyện Phú Quý
Xã Ngũ Phụng 0
Xã Tam Thanh 0
Xã Long Hải 0
Tuy Phong 27
Bắc Bình 24
Hàm Thuận Bắc 13
Đức Linh 38
Huyện Hàm Tân 50
Tánh Linh 14
Phan Thiết
Mũi Né 0
La Gi 70
Hàm Thuận Nam 34