Tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận
Huyện Phú Quý
Xã Ngũ Phụng 0
Xã Tam Thanh 0
Xã Long Hải 0
Tuy Phong 29
Bắc Bình 24
Hàm Thuận Bắc 14
Đức Linh 52
Huyện Hàm Tân 53
Tánh Linh 15
Thành phố Phan Thiết
Mũi Né 0
Phường Hàm Tiến 0
Xã Thiện Nghiệp 0
Phường Phú Hài 0
Phường Thanh Hải 0
Phường Phú Thủy 0
Phường Xuân An 0
Phường Hưng Long 0
Phường Bình Hưng 0
Phường Phú Trinh 0
Phường Phú Tài 0
Xã Phong Nẫm 0
Phường Đức Nghĩa 0
Phường Đức Thắng 0
Phường Lạc Đạo 0
Phường Đức Long 0
Xã Tiến Lợi 0
Xã Tiến Thành 0
La Gi 83
Huyện Hàm Thuận Nam 41