Tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận
Phú Quý 0
Tuy Phong 24
Bắc Bình 19
Hàm Thuận Bắc 8
Đức Linh 33
Huyện Hàm Tân 46
Tánh Linh 16
Phan Thiết 315
La Gi 58
Hàm Thuận Nam 28