Cartogiraffe.com

Xã Bình Thạnh

Bản đồ của Xã Bình Thạnh. Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Trong khu vực lân cận, bạn có thể tìm thấy, giữa những thứ khác: motel: 5; nhà hàng: 3; tôn giáo: 2; khách sạn: 2. Trong Xã Bình Thạnh, có 1 con đường.