Cartogiraffe.com

Xã Hàm Minh

Bản đồ của Xã Hàm Minh. Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Trong khu vực lân cận, bạn có thể tìm thấy, giữa những thứ khác: cửa hàng: 4; nhà thuốc: 3; quán cà phê: 2; nhà hàng: 1. Trong Xã Hàm Minh, có 13 con đường.