Cartogiraffe.com

Xã Sơn Mỹ

Bản đồ của Xã Sơn Mỹ. Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Trong khu vực lân cận, bạn có thể tìm thấy, giữa những thứ khác: làng: 1; trạm xăng: 1; nhà thuốc: 1. Trong Xã Sơn Mỹ, có 1 con đường.