Cartogiraffe.com

Phường Bình Hưng

Bản đồ của Phường Bình Hưng. Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Trong khu vực lân cận, bạn có thể tìm thấy, giữa những thứ khác: cửa hàng: 17; nhà hàng: 5; khách sạn: 4; ngân hàng: 3. Trong Phường Bình Hưng, có 36 con đường.