Cartogiraffe.com

Phường Phú Hài

Bản đồ của Phường Phú Hài. Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Trong khu vực lân cận, bạn có thể tìm thấy, giữa những thứ khác: cửa hàng: 16; khách sạn: 13; nhà hàng: 7; nhà thuốc: 4. Trong Phường Phú Hài, có 36 con đường.