Cartogiraffe.com

Đường 25 Tháng 12

Đường 25 Tháng 12 là một con đường quốc gia hoặc tiểu bang ở Huyện Tánh Linh.

Pin để hiển thị vị trí trên bản đồ Đường 25 Tháng 12

Loại đường
Đường quốc lộ hoặc tỉnh lộ
Nhà thuốc
TTYT Tánh Linh