Tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh Bạc Liêu
Hồng Dân 3
Phước Long 2
Thị xã Giá Rai
Phường 1 0
Phường Hộ Phòng 0
Phường Láng Tròn 0
Xã Phong Tân 0
Xã Phong Thạnh 0
Xã Phong Thạnh A 0
Xã Phong Thạnh Đông 0
Xã Phong Thạnh Tây 0
Xã Tân Phong 0
Xã Tân Thạnh 0
Đông Hải 8
Thành phố Bạc Liêu
Phường 1 0
Phường 2 0
Phường 3 0
Phường 5 0
Phường 7 0
Phường 8 0
Phường Nhà Mát 0
Xã Hiệp Thành 0
Xã Vĩnh Trạch 0
Xã Vĩnh Trạch Đông 0
Hòa Bình 3
Vĩnh Lợi 2