Cartogiraffe.com

Tỉnh Bắc Ninh

Bản đồ của Tỉnh Bắc Ninh. Việt Nam. Dân số là 1060300.
Tỉnh Bắc Ninh
Lương Tài
Thị xã Thuận Thành
Gia Bình
Thị xã Quế Võ
Phường Phố Mới
Yên Phong
Thành phố Từ Sơn
Phường Đông Ngàn
Huyện Tiên Du
Thành phố Bắc Ninh