Cầu Hàm Luông

Cầu Hàm Luông is a street in Huyện Mỏ Cày Bắc.

Cầu Hàm Luông

type of road
Federal highway