Tỉnh Hà Giang

Tỉnh Hà Giang
Thành phố Hà Giang 114
Vị Xuyên 23
Bắc Quang 4
Quang Bình 1
Xín Mần 3
Hoàng Su Phì 7
Huyện Quản Bạ 4
Huyện Yên Minh 17
Huyện Đồng Văn
Xã Lũng Cú 0
Xã Lũng Táo 0
Xã Ma Lé 0
Thị trấn Phố Bảng 0
Xã Phố Là 0
Xã Sảng Tủng 0
Xã Thài Phìn Tùng 0
Xã Sà Phìn 0
Xã Sủng Là 0
Bắc Mê 3
Mèo Vạc 6
Thị trấn Đồng Văn 22
Xã Phố Cáo 2