Tỉnh Hải Dương

Tỉnh Hải Dương

Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà 48
Huyện Gia Lộc 14
Thành phố Hải Dương
Xã Quyết Thắng 0
Xã Tiền Tiến 0
Xã Ngọc Sơn 0
Xã Gia Xuyên 0
Xã Liên Hồng 0
Xã An Thượng 0
Phường Nam Đồng 0
Phường Ái Quốc 0
Phường Thạch Khôi 0
Phường Tân Hưng 0
Phường Hải Tân 0
Phường Tứ Minh 0
Phường Việt Hòa 0
Phường Ngọc Châu 0
Phường Nhị Châu 0
Phường Thanh Bình 0
Phường Tân Bình 0
Phường Cẩm Thượng 0
Phường Bình Hàn 0
Phường Lê Thanh Nghị 0
Phường Trần Phú 0
Phường Trần Hưng Đạo 0
Phường Quang Trung 0
Phường Nguyễn Trãi 0
Phường Phạm Ngũ Lão 0
Cẩm Giàng 13
Thanh Miện 12
Bình Giang 23
Ninh Giang 16
Tứ Kỳ 16
Chí Linh 63
Nam Sách 8
Kinh Môn 16
Kim Thành 8