Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Trường Sa
Thị trấn Trường Sa 19
Song Tử Tây 4
Xã Sinh Tồn 11
Vạn Ninh 50
Ninh Hòa 53
Khánh Vĩnh 8
Khánh Sơn 6
Cam Ranh 87
Cam Lâm 46
Diên Khánh 98
Nha Trang 765