Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Trường Sa
Thị trấn Trường Sa 5
Xã Song Tử Tây 0
Xã Sinh Tồn 1
Vạn Ninh 36
Ninh Hòa 29
Khánh Vĩnh 14
Khánh Sơn 10
Cam Ranh 79
Cam Lâm 34
Diên Khánh 16
Nha Trang 435