Cartogiraffe.com

Tỉnh Khánh Hòa

Bản đồ của Tỉnh Khánh Hòa. Việt Nam. Dân số là 1174100.

Pin để hiển thị vị trí trên bản đồ Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Trường Sa
Thị trấn Trường Sa
Xã Song Tử Tây
Xã Sinh Tồn
Huyện Vạn Ninh
Thị xã Ninh Hòa
Huyện Khánh Vĩnh
Huyện Khánh Sơn
Thành phố Cam Ranh
Phường Ba Ngòi
Phường Cam Linh
Phường Cam Lộc
Phường Cam Lợi
Phường Cam Nghĩa
Phường Cam Phú
Phường Cam Phúc Bắc
Phường Cam Phúc Nam
Phường Cam Thuận
Xã Cam Bình
Xã Cam Lập
Xã Cam Phước Đông
Xã Cam Thành Nam
Xã Cam Thịnh Đông
Xã Cam Thịnh Tây
Huyện Cam Lâm
Huyện Diên Khánh
Thành phố Nha Trang
Phường Lộc Thọ
Phường Ngọc Hiệp
Phường Phước Hải
Phường Phước Hòa
Phường Phước Long
Phường Phước Tân
Phường Phước Tiến
Phường Phương Sài
Phường Phương Sơn
Phường Tân Lập
Phường Vạn Thạnh
Phường Vạn Thắng
Phường Vĩnh Hải
Phường Vĩnh Hòa
Phường Vĩnh Nguyên
Phường Vĩnh Phước
Phường Vĩnh Thọ
Phường Xương Huân
Phường Vĩnh Trường
Xã Phước Đồng
Xã Vĩnh Hiệp
Xã Vĩnh Lương
Xã Vĩnh Ngọc
Xã Vĩnh Phương
Xã Vĩnh Thái
Xã Vĩnh Thạnh
Xã Vĩnh Trung