Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Trường Sa
Thị trấn Trường Sa 28
Song Tử Tây 5
Xã Sinh Tồn 11
Vạn Ninh 55
Ninh Hòa 56
Khánh Vĩnh 8
Khánh Sơn 6
Cam Ranh 112
Cam Lâm 52
Diên Khánh 118
Nha Trang 799