Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Trường Sa
Thị trấn Trường Sa 0
Xã Song Tử Tây 0
Xã Sinh Tồn 0
Vạn Ninh 36
Ninh Hòa 30
Khánh Vĩnh 15
Khánh Sơn 10
Cam Ranh 81
Cam Lâm 35
Diên Khánh 19
Nha Trang 441