Tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang
Phú Quốc
Thổ Châu 7
An Thới 30
Dương Đông 0
Dương Tơ 0
Cửa Cạn 0
Gành Dầu 0
Bãi Thơm 0
Cửa Dương 0
Hàm Ninh 0
Thành phố Hà Tiên 49
Huyện Kiên Lương 42
Huyện Hòn Đất 19
Thành phố Rạch Giá 309
An Minh 5
U Minh Thượng 6
Vĩnh Thuận 2
Gò Quao 9
An Biên 17
Giồng Riềng 32
Châu Thành 34
Tân Hiệp 108
Giang Thành 1
Kiên Hải 10
Thổ Châu 7
An Thới 30