Tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang
Phú Quốc
Thổ Châu 0
An Thới 0
Dương Đông 0
Dương Tơ 0
Cửa Cạn 0
Gành Dầu 0
Bãi Thơm 0
Cửa Dương 0
Hàm Ninh 0
Thành phố Hà Tiên 83
Huyện Kiên Lương 45
Huyện Hòn Đất 25
Thành phố Rạch Giá 316
An Minh 5
U Minh Thượng 5
Vĩnh Thuận 2
Gò Quao 11
An Biên 16
Giồng Riềng 35
Châu Thành 42
Tân Hiệp 108
Giang Thành 3
Kiên Hải 10