Tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang
Phú Quốc
Thổ Châu 0
An Thới 0
Dương Đông 0
Dương Tơ 0
Cửa Cạn 0
Gành Dầu 0
Bãi Thơm 0
Cửa Dương 0
Hàm Ninh 0
Thành phố Hà Tiên 126
Huyện Kiên Lương 47
Huyện Hòn Đất 28
Thành phố Rạch Giá 323
An Minh 5
U Minh Thượng 5
Vĩnh Thuận 2
Gò Quao 11
An Biên 16
Giồng Riềng 37
Châu Thành 42
Tân Hiệp 145
Giang Thành 7
Kiên Hải 11