Đền thờ Anh hùng Mai Thị Nương

Đền thờ Anh hùng Mai Thị Nương is a place of worship in Giồng Riềng.