Chợ Bách Hóa Giồng Riềng

Chợ Bách Hóa Giồng Riềng is a marketplace in Giồng Riềng.